Sabtu, 06 September 2014

KEBENARAN Yang Memerdekakan (Yoh 8:32)

Salam damai sejahtera,

Puji Tuhan, saya bersaksi bahwa pada tanggal 21 Desember 2006, melalui kitab Ulangan 4:15-16 dan Yohanes 14:6-7, Tuhan membuka kebenaran bahwa gambar dan patung yang mau mengumpamakan Yesus adalah berhala. Dengan pertolongan Tuhan, saya menulisnya dalam bentuk kesaksian berjudul: Kabar Baik! Kedok Penipuan Iblis Dibuka! Kebenaran Yang Memerdekakan.” 

https://www.facebook.com/notes/sherly-grace-massie/1-kabar-baik-kedok-penipuan-iblis-dibuka-kebenaran-yang-memerdekakan/812160298828544

Kurang lebih pada awal 2008, kebenaran ini menjadi kunci bagi saya untuk membuka nubuat Kisah para rasul 17:29-31:

“29 Karena kita berasal dari keturunan Elohim, kita tidak boleh berpikir, bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. 30 Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Elohim memberitakan kepada manusia, bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. 31 Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukan-Nya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati."

Ketika rasul Paulus mengucapkan perkataan ini ribuan tahun yang lalu, gambar ataupun patung yang mau mengumpamakan Yesus belum dibuat orang. Tapi panggilan untuk bertobat dari Elohim, sudah diberitakan oleh rasul Paulus. Inilah nubuat rasul Paulus sebagai hamba Elohim, untuk manusia yang hidup pada zaman ini. Sekarang nubuat ini sudah genap. Amin.


Yeremia 28:9 Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan, bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh YHWH."

Ulangan 18:18 seorang nabi akan Kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini; Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. 18:19 Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, dari padanya akan Kutuntut pertanggungjawaban.

2 Korintus  5:20 Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Elohim menasihati kamu dengan perantaraan kami; dalam nama Kristus kami meminta kepadamu: berilah dirimu didamaikan dengan Elohim.

Mazmur 85:9 Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Elohim, YHWH. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan?


Kurang lebih pada awal Maret 2009 sampai dengan awal April 2009, Tuhan memberikan hikmat-Nya yang luar biasa. Yaitu bahwa dengan digenapinya nubuat Kisah para rasul 17:29-31 dengan satu kunci kebenaran yang diterima pada 21 Desember 2006, memberikan bukti pada zaman ini bahwa Kisah para rasul 17:29-31 adalah benar. Dengan demikian dibuktikan bahwa benar Yesus adalah ilahi (ayat 29), dan dibuktikan pula bahwa benar Yesus dibangkitkan oleh Elohim dari antara orang mati (ayat 31).

Kesaksian hikmat, dengan pertolongan Tuhan, saya tulis dengan judul: “Kabar Baik! Keselamatan Datang! Selamat Oleh Kasih Karunia Melalui Iman.”

https://www.facebook.com/notes/sherly-grace-massie/2-kabar-baik-keselamatan-datang-selamat-oleh-kasih-karunia-melalui-iman/812165765494664

Amsal  4:11 Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus.

Yesya 33:6 Masa keamanan akan tiba bagimu; kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan; takut akan YHWH, itulah harta benda Sion.1 Korintus 2:7 Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Elohim yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Elohim bagi kemuliaan kita. 2:8 Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia.

Dengan digenapinya nubuat hikmat rahasia Elohim oleh rasul Paulus yang tertulis dalam kitab 1 Korintus 2:7-8, membuktikan bahwa benar pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus di dunia ribuan tahun yang lalu adalah atas kehendak Bapa-Nya. Dibuktikan bahwa benar Yesus diutus oleh Bapa-Nya. Dibuktikan bahwa benar Yesus adalah Anak Elohim.

Yohanes 5:36 Tetapi Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari pada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada-Ku, supaya Aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang Kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang Aku, bahwa Bapa yang mengutus Aku.


Inilah kesaksian Yesus. Yang menjadi kesaksian pada waktu yang ditentukan.1 Timotius 2:3 Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Elohim, Juruselamat kita, 2:4 yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 2:5 Karena Elohim itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Elohim dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, 2:6 yang telah menyerahkan diri-Nya sebagai tebusan bagi semua manusia: itu kesaksian pada waktu yang ditentukan.

Yohanes 3:33 Siapa yang menerima kesaksian-Nya itu, ia mengaku, bahwa Elohim adalah benar.

Yohanes 3:16 Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.

Yohanes 11:25 Jawab Yesus: "Akulah kebangkitan dan hidup; barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, 

Markus 16:16 Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum.

Yesaya 45:22 Berpalinglah kepada-Ku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi! Sebab Akulah Elohim dan tidak ada yang lain.

Selengkapnya kunjungi blog: bungabakung-kesaksian.blogspot.com

Mazmur 118:20 Inilah pintu gerbang YHWH, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya.

Yesaya 8:20 "Carilah pengajaran dan kesaksian!" Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar.

Yesaya 40:4 Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan; tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran; 40:5 maka kemuliaan YHWH akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama; sungguh, YHWH sendiri telah mengatakannya."

Lukas 3:4 seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya: Ada suara yang berseru-seru di padang gurun: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi-Nya.


Yohanes 14:6 Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.

Daniel 12:3 Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya.

Mazmur 97:11 Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. 97:12 Bersukacitalah karena YHWH, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi nama-Nya yang kudus.

Mazmur 126:3 YHWH telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita.

Filipi 4:4 Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! Sekali lagi kukatakan: Bersukacitalah!
Terpujilah YHWH Elohim di tempat yang mahatinggi
Disampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus


Awal September 2014

JAWABAN
Jawaban dari semua pertanyaan di bawah kolong langit ini dalah hikmat Elohim yang tersembunyi dan rahasia, yang disediakan untuk kemuliaan kita sejak dunia belum dijadikan . hikmat yang untuk apa Kristus disalibkan (1 Korintus 2:7-8). Hikmat yang akan membinasakan orang-orang berhikmat dan akan melenyapkan kearifan orang-orang bijak (1 Korintus 1:18-20),  hikmat yang membawa pengenalan akan Tuhan. Tuhan yang benar (Amsal 9:10, 1 Yohanes 5:20). Hikmat yang memimpin ke jalan yang lurus (Amsal 4:11). Hikmat yang merupakan kekayaan yang menyelamatkan (Yesaya 33:6).

Karena hikmat Elohim yang tersembunyi dan rahasia diberitakan di sepanjang kitab Perjanjian Lama dan Baru oleh semua nabi dan rasul, telah disediakan sebelum dunia dijadikan (1 Korintus 2:7-8), maka ketika hikmat itu dinyatakan, hal itu menjadi bukti bahwa firman Tuhan dalam Kitab Suci Alkitab adalah benar (Yohanes 17:17). Termasuk penciptaan langit dan bumi pada kitab Kejadian.

Kejadian 1:1 Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. 1:2 Bumi belum berbentuk dan kosong; gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. 1:3 Berfirmanlah Elohim: "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. 1:4 Elohim melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan-Nyalah terang itu dari gelap. 1:5 Dan Elohim menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama.

Elohim menjadikan benda-benda penerang di cakrawala untuk memisahkan siang dari malam, menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Elohim menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi.

Kejadian 1:14 Berfirmanlah Elohim: "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, 1:15 dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi." Dan jadilah demikian. 1:16 Maka Elohim menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. 1:17 Elohim menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, 1:18 dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. 1:19 Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat.

Kitab Suci Alkitab tidak menulis tentang keberadaan manusia lain di planet yang lain.

Mazmur 115:16 Langit itu langit kepunyaan YHWH, dan bumi itu telah diberikan-Nya kepada anak-anak manusia.

Bumi dan manusia adalah istimewa.

Mazmur 8:4 Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kautempatkan: 8:5 apakah manusia, sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia, sehingga Engkau mengindahkannya? 8:6 Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Elohim, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat.

Ketika kita telah mengetahui kebenaran, kita tidak lagi mempertanyakan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak lagi tertipu dengan berbagai tipu daya Iblis. Hanya orang-orang yang tidak mengasihi kebenaran yang dapat ditipu.

2 Tesalonika 2:9 Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan Iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, 2:10 dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. 2:11 Dan itulah sebabnya Elohim mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, 2:12 supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan.

Puji Tuhan, Ia telah menyatakan hikmat rahasia-Nya. Dan adalah tanggung jawab saya untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk menyampaikan kabar baik ini. Amin. Terpujilah Tuhan di tempat yang mahatinggi.

Matius 10:26 Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. 10:27 Apa yang Kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang; dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah.

Tidak ada cara yang terlalu mudah untuk menjelaskan hikmat Elohim. Hikmat harus dicari seperti mencari perak, dikejar seperti mengejar harta terpendam  (Amsal 2:1-5). Hikmat tidak ternilai (Ayub 28:12-20).

Masuklah melalui pintu (Yohanes 10:9-10, Mazmur 118:20).

Kuncinya adalah kebenaran yang dibuka Tuhan pada 21 Desember 2006, melalui Ulangan 4:15-16 dan Yohanes 14:6-7, bahwa gambar dan patung yang mengumpamakan Yesus adalah berhala. Yesus adalah Tuhan (Yohanes 13:13, Yesaya 42:8). Saya menulisnya dalam kesaksian berjudul: “Kabar Baik! Kedok Penipuan Iblis Dibuka! Kebenaran Yang Memerdekakan.”

Yohanes 8:32 dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu."

Bacalah tulisan berjudul “KEBENARAN”, dan tulisan-tulisan lainnya di blog bungabakung-kesaksian.blogspot.com, yang juga saya bagikan disini, di media sosial facebook. semua yang saya tulis adalah pemberian Tuhan bagi umat-Nya.

Mazmur 118:20 Inilah pintu gerbang YHWH, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya.

Yesaya 42:21 YHWH telah berkenan demi penyelamatan-Nya untuk memberi pengajaran-Nya yang besar dan mulia;Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini (Yohanes 3:16), Ia benar-benar menyelamatkan kita.


Saya mengasihi-Mu, saya bangga pada-Mu, YHWH Elohim. Engkau benar.


Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
03092014

Rabu, 27 Juni 2012

10. Bukan Pelangi Biasa

Di bawah ini adalah kutipan dari kesaksian "Kabar Baik! Kedok Penipuan Iblis Dibuka!, Kebenaran Yang Memerdekakan.:

"Sekarang saya ingat hari itu, 24 Desember 2006, menjelang senja, udara sejuk dan bersih karena hujan baru saja berhenti, ketika saya, anak, ipar dan keponakan (saya ingat juga kemudian, hari itu seorang ibu anggota jemaat Martadinata juga ada bersama kami) melintas di depan Mall Fantasi, menuju pusat kota. Sambil menyetir, saya menengadah ke langit sore dan terpaku kagum. Di langit, di depan mata kami berempat, terpampang pemandangan langka yang keindahannya belum pernah saya saksikan. Segumpal awan putih berkilat menyala oleh cahaya matahari senja yang bersembunyi di belakangnya, dan satu pelangi kecil yang sangat indah dengan ukuran yang tepat, melingkungi gumpalan awan keemasan itu. langit di sekitar awan dan pelangi berwarna hijau kebiru-biruan, berkilauan warna warni, seperti kulit mutiara. Di sebelah kanan bawah gumpalan awan yang bercahaya tadi, ada gumpalan awan yang menyerupai pintu gerbang dengan lorong yang menuju ke arah  matahari di balik awan. Cahaya  matahari sore yang keemasan memancar indah keluar dari gerbang  awan tersebut. Saya belum pernah melihat pemandangan di langit serupa itu sebelumnya. Kami menepi untuk menikmatinya
.

------------

Malam, 25 Juni 2012, saya mencari melalui google dan youtube, mungkin saja ada seseorang yang melihat pemandangan yang sama pada hari itu, dan mengabadikannya, dan mempublikasikannya lewat google atau youtube.. tapi yang saya temukan  adalah informasi tentang urutan terjadinya pelangi. Ini sebagian informasi tsb.: "...pelangi hanya bisa dinikmati dikala terjadi hujan dan sinar mata hari masih cerah tanpa terhalang atau tertutup awan. Dan kita bisa melihatnya dari arah yang berlawanan.

Misalnya ketika matahari sedang berada di bagian barat, maka kita akan melihat pelangi di bagian timur. Karena antara matahari dan mata atau posisi kita dan pusat busur harus selalu berada di dalam satu kesatuan garis yang lurus.

-------------

Ketika melihat pemandangan itu pada 24 Desember 2006, saya tahu itu bukan pemandangan biasa, meskipun saya tidak tahu dimana letak "tidak biasa" itu. Pemandangan itu sangat indah dan tidak biasa. Setelah berpikir berulang-ulang, saya memutuskan untuk menyaksikannya pada kesaksian "Kabar Baik! Kedok Penipuan Iblis Dibuka! Kebenaran Yang Memerdekakan."

Jadi, inilah jawabannya!

Pelangi di langit pada 24 Desember 2006, berada di atas matahari  (bukan  dalam kesatuan garis lurus dengan matahari dan pelihat, tidak berada pada arah berlawanan dengan matahari) Pelangi kecil itu melingkungi matahari yang berselubungkan awan! (bukan matahari yang bersinar cerah tanpa terhalang awan).

Sementara langit di sekitarnya bersih berwarna biru kehijauan, berkilauan warna warni di sana sini seperti pada kulit mutiara atau gelembung sabun. Di sebelah kanan bagian bawah terdapat awan yang berbentuk pintu gerbang dengan lorong yang menuju ke sumber cahaya, yaitu matahari yang berada di balik awan. Dari lorong itu keluar sinar matahari keemasan yang memancar cemerlang. Saya tidak melihatnya sendirian. Semua kami yang berada dalam mobil melihatnya. Ibu Simbolon, seorang anggota jemaat gereja Martadinata mengakui juga telah melihat pemandangan yang saya gambarkan dalam kesaksian itu ketika melinatas di jalan yang sama (dia lupa tanggalnya), dan dia berkata pada orang yang bersamanya ketika itu: "lihat, itu ada surga kecil!"

Pelangi pada 24 Desember 2006 di langit Balikpapan bukan pelangi biasa.

"Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi." (Wahyu 10:1-2)

"Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, 6 dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya: "Tidak akan ada penundaan lagi! 7 Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Elohim, seperti yang telah Ia beritakan kepada hamba-hamba-Nya, yaitu para nabi." (Wahyu 10:5)

"Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu, dan memakannya: di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya." (Wahyu 10:10)

“Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan; tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran; maka kemuliaan TUHAN akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama; sungguh, TUHAN sendiri telah mengatakannya.” (Yesaya 40:4-5)

"Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja." (Wahyu 10:11)

“Sebab: "Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput, rumput menjadi kering, dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya." Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu.” (1 Petrus 1:24-25)

Sungguh ajaib Engkau ya Tuhan kami. Biarlah bibirku selalu menyanyikan puji-pujian bagi-Mu, sebab benar Engkau ya Tuhan!

"Oleh firman TUHAN langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulut-Nya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada TUHAN, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia" (Mazmur 33:6-8)


"Biarlah segala yang bernafas memuji YHWH! HaleluYah!" (Mazmur 150:6)


Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersaksi.

25 Juni 2012

Senin, 11 Juni 2012

9. Buanglah Ragi Yang Lama Itu

Anak domba yang disembelih itu, sedikit darahnya dibubuhkan pada dua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah dimana orang memakan dagingnya yang dibakar dan dimakan dengan sayur pahit dan roti yang tidak beragi. Darah yang dibubuhkan pada dua tiang pintu dan ambang atas, menjadi tanda bagi orang Israel. Apabila Tuhan melihat darah itu, Ia akan lewat, sehingga tidak ada tulah kemusnahan di tengah-tengah bangsa Israel, apabila Tuhan menghukum tanah Mesir. (Keluaran 12:1-14)

Anak Domba itu melambangkan Yesus Kristus yang menjadi korban pendamaian bagi dosa kita,

1 Petrus 1:18 Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, 19 melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.

Bukan hanya dosa kita tetapi juga dosa dunia.

1 Yoh 2:2 Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia.

Pendamaian yang meluputkan manusia dari penghukuman.

Roma 8:1 Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.

Darah Yesus Kristus tertumpah di kayu salib untuk mengerjakan hikmat rahasia Elohim, yang telah disediakan bagi kita sebelum dunia dijadikan.

1 Kor 2:7-8 Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Elohim yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Elohim bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia.

Hikmat Elohim yang akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat.

1 Korintus 1:18-19 Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Elohim. Karena ada tertulis: "Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan Kulenyapkan.

Hikmat yang tidak dapat diketahui oleh manusia, tidak ternilai harganya.

Ayub 28:12-13 Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh, di mana akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia, dan tidak didapati di negeri orang hidup.

Ayub 28:15-21 Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas Ofir, ataupun dengan permata Krisopras yang mahal atau dengan permata lazurit; Tidak dapat diimbangi oleh emas, atau kaca, ataupun ditukar dengan permata dari emas tua, 18 Baik gewang, baik hablur, tidak terhitung lagi; memiliki hikmat adalah lebih baik dari pada mutiara. Permata krisolit Etiopia tidak dapat mengimbanginya, ia tidak dapat dinilai dengan emas murni, 20 Hikmat itu, dari manakah datangnya, atau akal budi, di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara.

Hikmat dan pengetahuan yang menyelamatkan, itulah harta benda Sion.

Yesaya 33:6 Masa keamanan akan tiba bagimu; kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan; takut akan TUHAN, itulah harta benda Sion.

Hikmat yang harus dikejar seperti mengejar harta terpendam.

Amsal 2:1 Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, 2 sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, 3 ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian, dan menujukan suaramu kepada kepandaian, 4 jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, 5 maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan TUHAN dan mendapat pengenalan akan Elohim.

Hikmat yang hanya akan ditemukan oleh orang-orang yang takut akan Dia.

Amsal 9:10 Permulaan hikmat adalah takut akan TUHAN, dan mengenal Yang Mahakudus adalah pengertian.

Tuhan menertawakan celaka orang yang tidak mau mendengarkan hikmat.

Amsal 1:20 Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya, 21 di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. 22 "Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu, pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan? 23 Berpalinglah kamu kepada teguranku! Sesungguhnya, aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. 24 Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, 25 bahkan kamu mengabaikan nasihatku, dan tidak mau menerima teguranku, 26 maka aku juga akan menertawakan celakamu; aku akan berolok-olok, apabila kedahsyatan datang ke atasmu, 27 apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. 28 Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab, mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. 29 Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan TUHAN.

Hikmat rahasia ini adalah hikmat pembuktian kebenaran Tuhan.

Yesaya 45:3 Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu, bahwa Akulah TUHAN, Elohim Israel, yang memanggil engkau dengan namamu.

Roma 3:26 Maksud-Nya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata, bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus.

Yesaya 45:25 Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam TUHAN.

Nubuat hikmat pembuktian kebenaran Tuhan, digenapi dalam kesaksian "Kabar Baik; Kedok Penipuan Iblis Dibuka, Kebenaran Yang Memerdekakan" dan Kabar Baik; Keselamatan Datang! Selamat Oleh Kasih Karunia Melalui Iman." Kebenaran KeIlahian Yesus Kristus, kematian dan kebangkitan-Nya, serta Ia yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, dibuktikan. Dan menyusul kesaksian lanjutan dan pengetahuan akan kebenaran Tuhan yang ditulis ke dalam beberapa judul: "Kebenaran Tuhan, Kerajaan Yang Tidak Tergoncangkan.", "Iman Kepada Yeshua (Wah 14:12)", "SEKARANG ELOHIM MEMBERITAKAN KEPADA MANUSIA, BAHWA DIMANA-MANA SEMUA MEREKA HARUS BERTOBAT (Kisah Para Rasul 17:29-31), , "INJIL KEKAL", "YESUS KRISTUS TUHAN", "Aku Diutus Hanya Kepada Domba-Domba Yang Hilang Dari Umat Israel".

Inilah kesaksian Yesus tentang kebenaran.

Yoh 18:37 Maka kata Pilatus kepada-Nya: "Jadi Engkau adalah raja?" Jawab Yesus: "Engkau mengatakan, bahwa Aku adalah raja. Untuk itulah Aku lahir dan untuk itulah Aku datang ke dalam dunia ini, supaya Aku memberi kesaksian tentang kebenaran.

Hikmat rahasia Elohim tersimpan dalam firman yang murni. Roti yang tidak beragi.

Yohanes 17:17 Kuduskanlah mereka dalam kebenaran; firman-Mu adalah kebenaran.

Amsal 30:5 Semua firman Elohim adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya.

Matius 16:6 Yesus berkata kepada mereka: "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki."

Setelah kebenaran dibuktikan, nubuat besar firman Tuhan digenapi, firman Tuhan yang murni meluruskan jalan-jalan pemahaman yang menyimpang, Buanglah ragi yang lama itu. Anak domba Paskah sudah disembelih untuk semua ini. (Wahyu 5:9-12)

1 Korintus 5:7 Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. 8 Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran.

Habakuk 2:13 Sesungguhnya, bukankah dari TUHAN semesta alam asalnya, bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? 14 Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan TUHAN seperti air yang menutupi dasar laut.

Yesaya 53:6-7 Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi TUHAN telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian; seperti induk domba yang kelu di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya.

Wahyu 10:7 Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Elohim, seperti yang telah Ia beritakan kepada hamba-hamba-Nya, yaitu para nabi." 8 Dan suara yang telah kudengar dari langit itu, berkata pula kepadaku, katanya: "Pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat, yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu." 9 Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya, supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku; "Ambilah dan makanlah dia; ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu." 10 Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu, dan memakannya: di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. 11 Maka ia berkata kepadaku: "Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja."

1 Petrus 2:9 Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Elohim sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib;

Ibrani 6:1 Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dan dasar kepercayaan kepada Elohim, 2 yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. 3 Dan itulah yang akan kita perbuat, jika Elohim mengizinkannya.

Amsal 4:11 Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus.Terima kasih Tuhan.

Dalam nama Tuhan Yesus Kristus

09042012

Minggu, 10 Juni 2012

8. "Aku Diutus Hanya Kepada Domba-Domba Yang Hilang Dari Umat Israel” (Matius 15:24-28)

Matius 15:24 Jawab Yesus: "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." 25 Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata: "Tuhan, tolonglah aku." 26 Tetapi Yesus menjawab: "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." 27 Kata perempuan itu: "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." 28 Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya: "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh.

Kitab Suci Alkitab memuat tulisan Nabi-nabi dan Rasul yang menyimpan rahasia Elohim

1 Korintus 2:7 Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Elohim yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Elohim bagi kemuliaan kita.

Kalimat-kalimat yang diucapkan Yesus Kristus juga demikian

Matius 13:34 Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatupun tidak disampaikan-Nya kepada mereka, 35 supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi: “Aku mau membuka mulut-Ku mengatakan perumpamaan, Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan.”

Jadi apa yang diucapkan Yesus dalam Matius 15:24, mengandung perumpamaan. Siapa saja kah yang dimaksud dengan domba-domba yang hilang dari  umat Israel?

Dengan digenapinya pembuktian kebenaran Tuhan yang disaksian dan diuraikan pada kesaksian Kabar Baik 1; "Kedok Penipuan Iblis Dibuka, Kebenaran Yang Memerdekakan" dan Kabar Baik 2; "Keselamatan Datang! Selamat Oleh Kasih Karunia Melalui Iman", Dimana KeIlahian Yesus Kristus, kematian dan kebangkitan-Nya, serta Ia yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati dibuktikan.. maka semua pengajaran yang tidak benar juga menjadi tampak ketidakbenarannya.

Apa yang dikatakan Roh Nubuat dalam Kitab Suci Alkitab tentang  hal ini?

Yeremia 5:30 Kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini: 31 Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umat-Ku menyukai yang demikian! Tetapi apakah yang akan kamu perbuat, apabila datang kesudahannya?

Roma 3:10 seperti ada tertulis: “Tidak ada yang benar, seorangpun tidak.

Roma 3:23 Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim.

Roma 2:1 Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau, yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab, dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain, melakukan hal-hal yang sama.

Jalan-jalan kebenaran dalam Kitab Suci Alkitab telah diserong

Matius 11:12 Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, Kerajaan Sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya.

Jadi siapa sajakah domba-domba yang hilang dari umat Israel yang dimaksud oleh Yesus dalam Matius 15:24? Sebab untuk mereka inilah Yesus Kristus telah datang ke dunia dan memberi kesaksian akan kebenaran, yaitu untuk mengembalikan yang tersesat, untuk meluruskan jalan-jalan, yaitu doktrin-doktrin yang serong.

Yesaya 53:6 Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi TUHAN telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. 7 Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian; seperti induk domba yang kelu di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya.

Yesaya 42:16 Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak Kulakukan kepada mereka, yang pasti akan Kulaksanakan.

Lukas 3:5 Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, 6 dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan."

Yoh 18:37 Maka kata Pilatus kepadanya: “Jadi Engkau adalah raja?” Jawab Yesus: “Engkau mengatakan, bahwa Aku adalah raja. Untuk itulah Aku lahir dan untuk itulah Aku datang ke dalam dunia ini, supaya Aku memberi kesaksian tentang kebenaran; setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara-Ku.”),

Puncak pekerjaan rahasia, yang ditugaskan Bapa kepada-Nya, yaitu pekerjaan yang mengerjakan hikmat pembuktian akan kebenaran Tuhan, terlaksana di kayu salib. Mati dan dibangkitkan.

1 Korintus 2:7 Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Elohim yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Elohim bagi kemuliaan kita. 8 Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia.

1 Korintus 1:18 Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Elohim. 19 Karena ada tertulis: "Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan Kulenyapkan.

Hikmat rahasia Elohim, yaitu pembuktian akan kebenaran yang tersembunyi dalam Injil berabad-abad lamanya ini, tidak terganggu oleh terjemahan ke dalam berbagai bahasa, tidak terganggu oleh salah cetak, salinan rangkap, dlsb. Kuasa Elohim menjaganya.

2 Korintus 4:7 Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Elohim, bukan dari diri kami.

Pembuktian kebenaran Tuhan yang disaksian dan diuraikan pada kesaksian Kabar Baik 1; "Kedok Penipuan Iblis Dibuka, Kebenaran Yang Memerdekakan" dan Kabar Baik 2; "Keselamatan Datang! Selamat Oleh Kasih Karunia Melalui Iman" dimana keIlahian Yesus Kristus, kematian dan kebangkitan, serta Ia yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, dibuktikan kebenarannya, telah menggenapi nubuat Roma 3:26 "Maksud-Nya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata, bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus." dan nubuat Yesaya 45:25 "Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam TUHAN."

Dengan digenapinya nubuat Roma 3:26 dan Yesaya 45:25 tsb,  telah memberi terang bahwa keturunan Israel yang menjadi nyata benar yang disebut dalam nubuat Yesaya 45:25, adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus dan Bapa-Nya, yang disebut dalam nubuat Roma 3:26, yaitu yang kepercayaannya telah dibenarkan (oleh pembuktian, yaitu kesaksian Yesus), untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini.

Efesus 2:12 bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Elohim di dalam dunia.

Hikmat rahasia Elohim yaitu pembuktian kebenaran yang dinyatakan pada kesaksian Kabar Baik 1; "Kedok Penipuan Iblis Dibuka, Kebenaran Yang Memerdekakan" dan Kabar Baik 2; "Keselamatan Datang! Selamat Oleh Kasih Karunia Melalui Iman", membawa manusia kepada iman yang menyelamatkan.

Efesus 2:8 Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Elohim, 9 itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri.

Ibrani 11:6 Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Elohim. Sebab barangsiapa berpaling kepada Elohim, ia harus percaya bahwa Elohim ada, dan bahwa Elohim memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.

Efesus 3:11 sesuai dengan maksud abadi, yang telah dilaksanakan-Nya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. 12 Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Elohim dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepada-Nya.

Bangsa-bangsa lain, yang menjadi percaya oleh karena pembuktian itu,  beroleh kesempatan untuk  dibenarkan karena iman. Seperti halnya ibu dalam Matius 15:24

Roma 9:30 Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini: bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran, telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman.

1 Yohanes 2:2 Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia.

Markus 1:15 kata-Nya: "Waktunya telah genap; Kerajaan Elohim sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil!"

Mazmur 25:8 YHWH itu baik dan benar; sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat.

Lukas 2:30 sebab mataku telah melihat keselamatan yang dari pada-Mu, 31 yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, 32 yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu, Israel."


Disampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus

15122011

Kamis, 07 Juni 2012

7. YESUS KRISTUS TUHAN

Yesus Kristus berasal dari atas.

Yohanes 8:23 Lalu Ia berkata kepada mereka: "Kamu berasal dari bawah, Aku dari atas; kamu dari dunia ini, Aku bukan dari dunia ini.

Yesus Kristus sudah ada sebelum Abraham jadi.

Yohanes 8:58 Kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada."

Yesus Kristus adalah kudus, Anak Elohim.

Lukas 1:34 Kata Maria kepada malaikat itu: "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" 35 Jawab malaikat itu kepadanya: "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Elohim Yang Mahatinggi akan menaungi engkau; sebab itu anak yang akan kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Elohim.

Amsal 30:4 Siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu!


Yesus Kristus diutus oleh Bapa-Nya.

Yohanes 7:28 Waktu Yesus mengajar di Bait Elohim, Ia berseru: "Memang Aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asal-Ku; namun Aku datang bukan atas kehendak-Ku sendiri, tetapi Aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. 29 Aku kenal Dia, sebab Aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus Aku.

Yesus Kristus adalah gambaran Elohim.

2 Korintus 4:3 Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka, yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Elohim.

Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran dan hidup, seorangpun tidak sampai kepada Bapa jika tidak melalui Dia.

Yohanes 14:6 Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.

Yesus dibuat menjadi Tuhan dan Kristus oleh Elohim.

Kisah Para Rasul 2:36 Jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti, bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus.

Roma 14:9 Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati, maupun atas orang-orang hidup.

Yohanes 17:11 Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan Aku datang kepada-Mu, Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu sama seperti Kita.

Pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah bagi kemuliaan Elohim Bapa.

Filipi 2:5-11 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, 6 yang walaupun dalam rupa Elohim, tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan, 7 melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. 8 Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Elohim sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan segala lidah mengaku: “Yesus Kristus adalah Tuhan,” bagi kemuliaan Elohim, Bapa!

Pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya bahwa Elohim telah membangkitkan Dia dari antara orang mati.. akan menyelamatkan manusia.

Roma 10:9 Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa Elohim telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 10 Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. 11 Karena Kitab Suci berkata: "Barangsiapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan."

Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang.

Kisah Para Rasul 10:35 Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepada-Nya. 36 Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang.

Yohanes 13:13 Kamu menyebut Aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang Akulah Guru dan Tuhan.

Untuk menjadi percaya dan mengaku, Tuhan telah merancang "pembuktian kebenaran" pada akhir zaman. Penyataan akhir. Inilah kesaksian Yesus, pekerjaan yang dilakukan-Nya di dunia ribuan tahun yang lalu.. Dia ada di dunia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan memberi kesaksian akan kebenaran.

1 Petrus 1:20 Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan diri-Nya pada zaman akhir.

Yohanes 18:37 Maka kata Pilatus kepada-Nya: "Jadi Engkau adalah raja?" Jawab Yesus: "Engkau mengatakan, bahwa Aku adalah raja. Untuk itulah Aku lahir dan untuk itulah Aku datang ke dalam dunia, supaya Aku memberi kesaksian tentang kebenaran; setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara-Ku."

Yohanes 5:36 Tetapi Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari pada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada-Ku, supaya Aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang Kukerjakan sekarang dan itulah yang memberi kesaksian tentang Aku, bahwa Bapa yang mengutus Aku.


Yesaya 28:16 sebab itu beginilah firman Tuhan ELOHIM: "Sesungguhnya, Aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh: Siapa yang percaya, tidak akan gelisah!

Orang yang menjadi percaya oleh karena kesaksian Yesus ini, kemudian bertobat, mengaku dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus, mendapatkan pengampunan dosa.

Ibrani 9:26 Sebab jika demikian Ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang Ia hanya satu kali saja menyatakan diri-Nya, pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korban-Nya.

Kisah para Rasul 10:43 Tentang Dialah semua nabi bersaksi, bahwa barangsiapa percaya kepada-Nya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama-Nya.

Kisah para rasul 2:38 Jawab Petrus kepada mereka: "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.

Orang yang menjadi percaya oleh karena kesaksian Yesus ini, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.

Yohanes 3:16 Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 

Pembuktian kebenaran ini bukan berdasarkan hikmat manusia.

1 Korintus 2:7 Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Elohim yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Elohim bagi kemuliaan kita.

Suatu rancangan yang dirancang sendiri oleh Yang Maha Kuasa sejak dunia belum dijadikan, dan dilaksanakan atas kehendak-Nya, pada waktu-Nya. Dan indahlah semua pada waktunya.

Yesaya 46: 9 Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Elohim dan tidak ada yang lain, Akulah Elohim dan tidak ada yang seperti Aku, 10 yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata: Keputusan-Ku akan sampai, dan segala kehendak-Ku akan Kulaksanakan,

Pengkhotbah 3:11 Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Elohim dari awal sampai akhir.

Rancangan ini adalah inisiatif Tuhan dan merupakan suatu hal yang ajaib di mata manusia.

Mazmur 118:23 Hal itu terjadi dari pihak TUHAN, suatu perbuatan ajaib di mata kita.

Berhati-hatilah untuk tidak gegabah dan menghina.

Kisah para rasul 13:39 Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa, yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. 40 Karena itu, waspadalah, supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi: 41 Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, sebab Aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan, yang tidak akan kamu percayai, jika diceritakan kepadamu."

Puji Tuhan! hikmat pembuktian akan kebenaran itu.. ada pada Kesaksian Kabar Baik 1; Kedok Penipuan Iblis Dibuka, Kebenaran Yang Memerdekakan, dan Kabar Baik 2; Keselamatan Datang, Selamat Oleh Kasih Karunia Melalui Iman.

Yohanes 17:7 Sekarang mereka tahu, bahwa semua yang Engkau berikan kepada-Ku itu berasal dari pada-Mu. 8 Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepada-Ku telah Kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar, bahwa Aku datang dari pada-Mu, dan mereka percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku.

Terima kasih ya Tuhan atas pekerjaan-Mu yang besar menyelamatkan kami, membebaskan dari penyesatan, mengampuni dosa kami, membawa kami kepada jalan yang lurus. Rancangan yang Engkau laksanakan dengan penuh keteguhan.

Yesaya 25:1 Ya YHWH, Engkaulah Elohimku; aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu; sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu.

Mazmur 92:6 92:6 Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu, ya YHWH, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. 92:7 Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu.Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya menulis ini. Amin.


16112011

Senin, 04 Juni 2012

6. INJIL KEKAL, KABAR BAIK!

Puji Tuhan! Dalam kesaksian Kabar Baik 1; "Kedok Penipuan Iblis Dibuka, Kebenaran Yang Memerdekakan" dan Kabar Baik 2; "Keselamatan Datang! Selamat Oleh Kasih Karunia Melalui Iman", terdapat hikmat pembuktian kebenaran Tuhan: yaitu bahwa benar Yesus adalah ilahi, dan bahwa benar Yesus Kristus dibangkitkan oleh Elohim dari antara orang mati. Hikmat pembuktian kebenaran ini adalah hikmat rahasia yang tersembunyi berabad-abad lamanya dalam Injil. 1 Korintus 2:7 Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Elohim yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Elohim bagi kemuliaan kita. Hikmat rahasia yang oleh karenanya Kristus disalibkan. 1 Korintus 2:8 Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia.

2 Timotius 2:8 Ingatlah ini: Yesus Kristus, yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku.

1 Korintus 1:18 Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Elohim.

Orang yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, orang yang tidak percaya akan dihukum.

Markus 16:14 Akhirnya Ia menampakkan diri kepada kesebelas orang itu ketika mereka sedang makan, dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitan-Nya. 15 Lalu Ia berkata kepada mereka: "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.16 Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum.

Markus 1:15 kata-Nya: "Waktunya telah genap; Kerajaan Elohim sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil!"

Yesaya 44:22  Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepada-Ku, sebab Aku telah menebus engkau!

Yesaya 45:22 Berpalinglah kepada-Ku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi! Sebab Akulah Elohim dan tidak ada yang lain.

Mazmur 9:9 Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran.

Yesaya 44:23 Bersorak-sorailah, hai langit, sebab TUHAN telah bertindak, bertempiksoraklah, hai rahim bumi! Bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya! Sebab TUHAN telah menebus Yakub, dan Ia telah memperlihatkan keagungan-Nya dalam hal Israel.

Mazmur 119:126 Waktu untuk bertindak telah tiba bagi TUHAN; mereka telah merombak Taurat-Mu.

Galatia 1:9 Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi: jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu injil, yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia.

Wahyu 10:11 Maka ia berkata kepadaku: "Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja."


Mazmur 33:3 Nyanyikanlah bagi-Nya nyanyian baru; petiklah kecapi baik-baik dengan sorak sorai! 4 Sebab firman TUHAN itu benar, segala sesuatu dikerjakan-Nya dengan kesetiaan.

Yeremia 51:10 TUHAN telah membuat segala kebenaran kita menjadi nyata; marilah kita ceritakan di Sion perbuatan TUHAN, Elohim kita!

Mat 24:14 Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya.

Mazmur 98:7 Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya! 8 Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama 9 dihadapan TUHAN, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kebenaran.


Disampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.


102011