Selasa, 11 November 2014

KEADILAN ELOHIM (Roma 3:26)

Yohanes 16:8 Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman; 16:9 akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepada-Ku; 16:10 akan kebenaran, karena Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat Aku lagi; 16:11 akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum.

Terpujilah Tuhan! Pembuktian akan kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab, yang diuraikan dalam tulisan : https://www.facebook.com/notes/sherly-grace-massie/kebenaran-yang-memerdekakan-yoh-832-yoh168-11/852312588146648, dan dalam  tulisan-tulisan lainnya, yang saya tulis dengan pertolongan Tuhan, yaitu kesaksian Yesus dalam hikmat rahasia Elohim, adalah jawaban atas semua hujatan dan pemberontakan terhadap firman Tuhan dalam Alkitab. Yaitu yang tidak percaya bahwa apa yang tertulis di dalamnya adalah firman Elohim.  Tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tidak percaya bahwa Yesus mati disalibkan, tidak percaya Yesus dibangkitkan oleh Elohim dari antara orang mati, tidak percaya Yesus Anak Elohim, tidak percaya Yesus berasal dari atas dan telah datang sebagai manusia. Yaitu hal-hal yang merupakan pokok keselamatan manusia.


Roma 10:9 Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa Elohim telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.


Kolose 1:20 dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya, baik yang ada di bumi, maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus.
 
1 Yohanes 2:23 Sebab barangsiapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barangsiapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa.


Yohanes 3:16 Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.


Yohanes 8:23 Lalu Ia berkata kepada mereka: "Kamu berasal dari bawah, Aku dari atas; kamu dari dunia ini, Aku bukan dari dunia ini. 8:24 Karena itu tadi Aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu; sebab jikalau kamu tidak percaya, bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu."
 

Sekian lamanya keadilan telah muncul terbalik. Orang fasik mengepung orang benar.

Habakuk 1:2 Berapa lama lagi, YHWH, aku berteriak, tetapi tidak Kaudengar, aku berseru kepada-Mu: "Penindasan!" tetapi tidak Kautolong? 1:3 Mengapa Engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku; perbantahan dan pertikaian terjadi. 1:4 Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar; itulah sebabnya keadilan muncul terbalik.

Mazmur 94:21 Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar, dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah.

Mazmur 83:3 Sebab sesungguhnya musuh-musuh-Mu ribut, orang-orang yang membenci Engkau meninggikan kepala. 83:4 Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umat-Mu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang Kaulindungi. 83:5 Kata mereka: "Marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi!" 83:6 Sungguh, mereka telah berunding dengan satu hati, mereka telah mengadakan perjanjian melawan Engkau: 83:7 Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismael, Moab dan orang Hagar, 83:8 Gebal dan Amon dan Amalek, Filistea beserta penduduk Tirus, 83:9 juga Asyur telah bergabung dengan mereka, menjadi kaki tangan bani Lot. S e l a

Kesaksian Yesus adalah saat Elohim  membela umat milik-Nya sendiri. Untuk  menyatakan keadilan-Nya pada masa ini.

Mazmur 94:14 Sebab YHWH tidak akan membuang umat-Nya, dan milik-Nya sendiri tidak akan ditinggalkan-Nya; 94:15 sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati.

Roma 3:26 Maksud-Nya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata, bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus.

Elohim telah membangkitan Yesus dari antara orang mati,  adalah untuk maksud pembuktian, yang akan dipakai untuk menghakimi dunia dengan adil, pada hari yang telah ditetapkan.

Kisah para rasul 17:31 Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukan-Nya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati."

Mazmur 9:9 Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran.

Mazmur 9:20 Bangkitlah, YHWH, janganlah manusia merajalela; biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu! 9:21 Biarlah mereka menjadi takut, ya YHWH, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui, bahwa mereka manusia saja. S e l a

Dengan digenapinya nubuat besar dalam Alkitab, yaitu pembuktian akan kebenaran Tuhan (Yesaya 45:3, Roma 3:26),  YHWH telah memperkenalkan keselamatan yang dari pada-Nya, telah menyatakan keadilan-Nya di depan mata bangsa-bangsa. Ia datang untuk menghakimi bumi.

Mazmur 98:1 Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi YHWH, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib; keselamatan telah dikerjakan kepada-Nya oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang kudus. 98:2 YHWH telah memperkenalkan keselamatan yang dari pada-Nya, telah menyatakan keadilan-Nya di depan mata bangsa-bangsa. 98:3 Ia mengingat kasih setia dan kesetiaan-Nya terhadap kaum Israel, segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang dari pada Elohim kita. 98:4 Bersorak-soraklah bagi YHWH, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah! 98:5 Bermazmurlah bagi YHWH dengan kecapi, dengan kecapi dan lagu yang nyaring, 98:6 dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni YHWH! 98:7 Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya! 98:8 Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama 98:9 di hadapan YHWH, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kebenaran.

Mazmur 9:16 YHWH telah memperkenalkan diri-Nya, Ia menjalankan penghakiman; orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Higayon. Sela

1 Petrus 4:17 Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Elohim sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Elohim? 4:18 Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa?

Elohim menghakimi sesuai Injil yang diberitakan Rasul Paulus.

Roma 2:16 Hal itu akan nampak pada hari, bilamana Elohim, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia, oleh Kristus Yesus.

Wahyu 19:11 Lalu aku melihat sorga terbuka sesungguhnya, ada seekor kuda putih, dan Ia yang menungganginya bernama: “Yang Setia dan Yang Benar.”, Ia menghakimi dan berperang dengan adil. 12 Dan mata-Nya bagaikan nyala api dan di atas kepala-Nya terdapat banyak mahkota dan pada-Nya ada tertulis, suatu nama yang tidak diketahui seorangpun, kecuali Ia sendiri. 13 Dan Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan nama-Nya ialah: “Firman Elohim.”

Yohanes 12:48 Barangsiapa menolak Aku, dan tidak menerima perkataan-Ku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah Kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman.
 

Agar jalan yang sesat diluruskan.

Yesaya 53:6 Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi YHWH telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. 53:7 Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian; seperti induk domba yang kelu di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya.

Lukas 3:5 Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, 3:6 dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan."


Yesaya 28:17 Dan Aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur, dan kebenaran menjadi tali sipat; hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian."
 
Matius 13:40 Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. 41 Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikat-Nya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan-Nya.

1 Yohanes 1:7 Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku, bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. 1:8 Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. 1:9 Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Elohim. Barangsiapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. 1:10 Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. 1:11 Sebab barangsiapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat.

Mazmur 25:8 YHWH itu baik dan benar; sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat.

Sehingga manusia boleh percaya, bertobat dan mendapat pengampunan.

Roma 3:23 Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim, 3:24 dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 3:25 Kristus Yesus telah ditentukan Elohim menjadi jalan pendamaian karena iman, dalam darah-Nya. Hal ini dibuat-Nya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya.

Yesaya 53:5 Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita; ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.

1 Petrus 3:18 Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Elohim; Ia, yang telah dibunuh dalam keadaan-Nya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh,

Lukas 5:32 Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat.

Kasihilah Tuhan.

1 Korintus 16:22 Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranata!

Akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Elohim.

Yohanes 16:1 "Semuanya ini Kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. 16:2 Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Elohim. 16:3 Mereka akan berbuat demikian, karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. 16:4a Tetapi semuanya ini Kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat, bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu."

Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu

Matius 5:43 Kamu telah mendengar firman: Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. 5:44 Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 5:45 Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. 5:46 Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? 5:47 Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari pada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Elohim pun berbuat demikian? 5:48 Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna."

1 Petrus 2:12 Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Elohim pada hari Ia melawat mereka.

Siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji mata-Nya.

Zakharia 2:8 Sebab beginilah firman YHWH semesta alam, yang dalam kemuliaan-Nya telah mengutus aku, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu -- sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji mata-Nya --:

Ia akan membalas perbuatan jahat mereka. Ia akan membinasakan mereka.

Mazmur 94:9 Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? 94:10 Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum? Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia?

Mazmur 94:23 Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka Ia akan membinasakan mereka; YHWH, Eohim kita, akan membinasakan mereka.

Mazmur 34:8 Sebab YHWH mendatangkan hari pembalasan dan tahun pengganjaran karena perkara Sion.

Ibrani 10:30 Sebab kita mengenal Dia yang berkata: "Pembalasan adalah hak-Ku. Akulah yang akan menuntut pembalasan." Dan lagi: "Tuhan akan menghakimi umat-Nya." 10:31 Ngeri benar, kalau jatuh ke dalam tangan Elohim yang hidup.

Sekiranya umat Tuhan mendengarkan Dia, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya, seketika itu musuh mereka Tuhan tundukkan.

Mazmur 81:14 Sekiranya umat-Ku mendengarkan Aku! Sekiranya Israel hidup menurut jalan yang Kutunjukkan! 81:15 Seketika itu juga musuh mereka Aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka Aku balikkan tangan-Ku. 81:16 Orang-orang yang membenci YHWH akan tunduk menjilat kepada-Nya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. 81:17 Tetapi umat-Ku akan Kuberi makan gandum yang terbaik dan dengan madu dari gunung batu Aku akan mengenyangkannya."

Mazmur 22:27 Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari YHWH akan memuji-muji Dia; biarlah hatimu hidup untuk selamanya! 22:28 Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada YHWH; dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapan-Nya.  22:29 Sebab YHWHlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. 22:30 Ya, kepada-Nya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi, di hadapan-Nya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup.


Yesaya 26:10 Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar; ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku, dan tidak akan melihat kemuliaan YHWH.

Carilah YHWH.

Zefanya 2:3 Carilah YHWH, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya; carilah keadilan, carilah kerendahan hati; mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan YHWH.
 

Hosea 6:3 Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal YHWH; Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan, seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi."


Hosea 6:6 Sebab Aku menyukai kasih setia, dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Elohim, lebih dari pada korban-korban bakaran.

Yesaya 26:9 Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi; sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar.


Roh Kebenaran yang keluar dari Bapa, bersaksi tentang Yesus. Dan mereka yang dari semula bersama-sama dengan Yesus, harus juga bersaksi.


Yohanes 15:26 Jikalau Penghibur yang akan Kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh Kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. 15:27 Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku."

Hosea 10:12 Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia! Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari YHWH, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan.


Amsal 12:17 Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya.


Yesaya 45:8 Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya! Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan! Akulah YHWH yang menciptakan semuanya ini."Anak-anak cucu akan beribadah kepada-Nya, akan memberitakan keadilan-Nya,  kepada bangsa yang lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya.

Mazmur  22:31 Anak-anak cucu akan beribadah kepada-Nya, dan akan menceritakan tentang YHWH kepada angkatan yang akan datang. 22:32 Mereka akan memberitakan keadilan-Nya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya.


Mazmur 89:15 Keadilan dan hukum adalah tumpuan takhta-Mu, kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu. 89:16 Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya YHWH, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu; 89:17 karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. 89:18 Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. 89:19 Sebab perisai kita kepunyaan YHWH, dan raja kita kepunyaan Yang Kudus Israel.

Mazmur 71:19 Keadilan-Mu, ya Elohim, sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar, ya Elohim, siapakah seperti Engkau?


Amin. HaleluYah.


Salam perdamaian,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
09 Nopember 2014

Sabtu, 06 September 2014

KEBENARAN Yang Memerdekakan (Yoh 8:32, Yoh16:8-11)

Yesaya 51:4 Perhatikanlah suara-Ku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepada-Ku, hai suku-suku bangsa! Sebab pengajaran akan keluar dari pada-Ku dan hukum-Ku sebagai terang untuk bangsa-bangsa.51:5 Dalam sekejap mata keselamatan yang dari pada-Ku akan dekat, kelepasan yang Kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaan-Ku Aku akan memerintah bangsa-bangsa; kepada-Kulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tangan-Ku mereka harapkan.


Salam damai sejahtera,

Puji Tuhan, saya bersaksi bahwa pada tanggal 21 Desember 2006, melalui kitab Ulangan 4:15-16 dan Yohanes 14:6-7, Tuhan membuka kebenaran bahwa gambar dan patung yang mau mengumpamakan Yesus adalah berhala. Dengan pertolongan Tuhan, saya menulisnya dalam bentuk kesaksian berjudul: Kabar Baik! Kedok Penipuan Iblis Dibuka! Kebenaran Yang Memerdekakan.”

https://www.facebook.com/notes/sherly-grace-massie/1-kabar-baik-kedok-penipuan-iblis-dibuka-kebenaran-yang-memerdekakan/812160298828544

Kurang lebih pada awal 2008, kebenaran ini menjadi kunci bagi saya untuk membuka nubuat Kisah para rasul 17:29-31:

“29 Karena kita berasal dari keturunan Elohim, kita tidak boleh berpikir, bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. 30 Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Elohim memberitakan kepada manusia, bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. 31 Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukan-Nya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati."

Ketika rasul Paulus mengucapkan perkataan ini ribuan tahun yang lalu, gambar ataupun patung yang mau mengumpamakan Yesus belum dibuat orang. Tapi panggilan untuk bertobat dari Elohim, sudah diberitakan oleh rasul Paulus. Inilah nubuat rasul Paulus sebagai hamba Elohim, untuk manusia yang hidup pada zaman ini. Sekarang nubuat ini sudah genap. Amin.

Yeremia 28:9 Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan, bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh YHWH."

Ulangan 18:18 seorang nabi akan Kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini; Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. 18:19 Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, dari padanya akan Kutuntut pertanggungjawaban.

Mazmur 85:9 Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Elohim, YHWH. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan?


2 Korintus  5:20 Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Elohim menasihati kamu dengan perantaraan kami; dalam nama Kristus kami meminta kepadamu: berilah dirimu didamaikan dengan Elohim.

Yesaya 48:4 Oleh karena Aku tahu, bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu, 48:5 maka Aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu; sebelum hal itu menjadi kenyataan, Aku mengabarkannya kepadamu, supaya jangan engkau berkata: Berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. 48:6 Engkau telah mendengar semuanya itu dan sekarang engkau harus melihatnya; tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang, dan hal-hal yang tersimpan yang belum kauketahui.48:7 Baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan dari sejak dahulu, dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan engkau berkata: Memang aku telah mengetahuinya!

Lalu kurang lebih pada akhir Maret 2009 sampai dengan awal April 2009, Tuhan memberikan hikmat-Nya yang luar biasa. Yaitu bahwa dengan digenapinya nubuat Kisah para rasul 17:29-31 dengan satu kunci kebenaran yang diterima pada 21 Desember 2006, memberikan bukti pada zaman ini bahwa firman  Kisah para rasul 17:29-31 adalah benar. Dengan demikian dibuktikan bahwa benar Yesus adalah ilahi (ayat 29), dan dibuktikan pula bahwa benar Yesus dibangkitkan oleh Elohim dari antara orang mati (ayat 31). Dimana peristiwa pembuktian ini adalah memang maksud dari dibangkitkannya Yesus dari antara orang mati (ayat 31). Setelah kita percaya karena menerima bukti itu, Ia menyelamatkan kita oleh karena rahmat-Nya (Titus 3:4-5).


1 Korintus 1:18 Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Elohim.


Kesaksian hikmat, dengan pertolongan Tuhan, saya tulis dengan judul: “Kabar Baik! Keselamatan Datang! Selamat Oleh Kasih Karunia Melalui Iman.”

https://www.facebook.com/notes/sherly-grace-massie/2-kabar-baik-keselamatan-datang-selamat-oleh-kasih-karunia-melalui-iman/812165765494664

Amsal  4:11 Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus.

Yesya 33:6 Masa keamanan akan tiba bagimu; kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan; takut akan YHWH, itulah harta benda Sion.


Itulah hikmat Elohim yang tersembunyi dan rahasia, yang disediakan bagi kemuliaan kita, sebelum dunia dijadikan (Amsal 8:12-36). Hikmat yang oleh karenanya Kristus disalibkan.

1 Korintus 2:7 Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Elohim yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Elohim bagi kemuliaan kita. 2:8 Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia.


Dengan digenapinya nubuat hikmat Elohim yang tersembunyi dan rahasia oleh rasul Paulus yang tertulis dalam kitab 1 Korintus 2:7-8 tersebut di atas, membuktikan bahwa benar Yesus disalibkan. Yaitu untuk mengerjakan  hikmat Elohim yang tersembunyi dan rahasia. Mengerjakan kehendak Bapa-Nya. Dibuktikan bahwa benar Yesus diutus oleh Bapa-Nya. Dibuktikan bahwa benar Yesus adalah Anak Elohim.

Itulah kesaksian Yesus (Wahyu 19:10)

Yohanes 5:36 Tetapi Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari pada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada-Ku, supaya Aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang Kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang Aku, bahwa Bapa yang mengutus Aku.

Yang menjadi kesaksian pada waktu yang ditentukan.

1 Timotius 2:5 Karena Elohim itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Elohim dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, 2:6 yang telah menyerahkan diri-Nya sebagai tebusan bagi semua manusia: itu kesaksian pada waktu yang ditentukan.


Kesaksian Yesus memberi pengertian kepada kita, supaya kita mengenal Yang Benar dan bahwa kita ada di dalam Yang Benar. 

1 Yohanes 5:20 Akan tetapi kita tahu, bahwa Anak Elohim  telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal Yang Benar; dan kita ada di dalam Yang Benar, di dalam Anak-Nya Yesus Kristus. Dia adalah Elohim yang benar dan hidup yang kekal. 21 Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala.

Kesaksian Yesus membuktikan bahwa Elohim adalah benar, dan membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Dengan maksud menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini.

Yohanes 3:33 Siapa yang menerima kesaksian-Nya itu, ia mengaku, bahwa Elohim adalah benar.

Roma 3:26 Maksud-Nya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata, bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus.

Kesaksian Yesus adalah roh nubuat (Roma 16:25-26, Wahyu 19:10), yaitu hikmat rahasia Elohim, dinubuatkan di sepanjang kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Membuktikan bahwa firman Tuhan dalam Alkitab adalah benar (2 Korintus 4:7).

Mazmur 33:4 Sebab firman YHWH itu benar, segala sesuatu dikerjakan-Nya dengan kesetiaan.

Mazmur 119:160 Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya.


Mazmur 111:7 Perbuatan tangan-Nya ialah kebenaran dan keadilan, segala titah-Nya teguh, 8 kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran.


Itulah sebabnya Elohim sangat meninggikan Yesus, dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama.

Filipi 2: 2:8 Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.  9 Itulah sebabnya Elohim sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama, 2:10 supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, 2:11 dan segala lidah mengaku: "Yesus Kristus adalah Tuhan," bagi kemuliaan Elohim, Bapa!Nama Bapa diberikan kepada Yesus, Anak-Nya.Yohanes 17:11 Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan Aku datang kepada-Mu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu sama seperti Kita.
 
Kisah para rasul 2:36 Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, bahwa Elohim telah membuat Yesus, yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus."


Yesaya 9:5 Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita; lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Elohim yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai.

Dan barangsiapa yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya di dalam hatinya bahwa Elohim telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka ia akan diselamatkan.

Roma 10:9 Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa Elohim telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 10:10 Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. 10:11 Karena Kitab Suci berkata: "Barangsiapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan."


Kisah para rasul 4:12 Dan keselamatan tidak ada di dalam siapa pun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. 

1 Yohanes 2:23 Sebab barangsiapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barangsiapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa.

Yohanes 6:44 Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada-Ku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Aku, dan ia akan Kubangkitkan pada akhir zaman. 6:45 Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi: Dan mereka semua akan diajar oleh Elohim. Dan setiap orang, yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, datang kepada-Ku (Yes 42:21, 51:4).

Kisah para rasul 13:39 Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa, yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. 13:40 Karena itu, waspadalah, supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi: 13:41 Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab Aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan, yang tidak akan kamu percayai, jika diceriterakan kepadamu."Ibrani  9:24 Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Elohim guna kepentingan kita. 9:25 Dan Ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan diri-Nya sendiri, sebagaimana Imam Besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. 9:26 Sebab jika demikian Ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang Ia hanya satu kali saja menyatakan diri-Nya, pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korban-Nya.

1 Yoh 2:2; Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia.

Yohanes 3:16 Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.

Semua malaikat Elohim harus menyembah Yesus.

Ibrani 1:6 Dan ketika Ia membawa pula Anak-Nya yang sulung ke dunia, Ia berkata: "Semua malaikat Elohim harus menyembah Dia."


Kesaksian Yesus, meluruskan jalan orang yang sesat.Yesaya 53:6 Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi YHWH telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. 53:7 Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian; seperti induk domba yang kelu di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya.
 
Yohanes 14:6 Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.

Markus 16:16 Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum.

Yesaya 8:20 "Carilah pengajaran dan kesaksian!" Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar.

Mazmur 118:20 Inilah pintu gerbang YHWH, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya.

Mazmur 97:11 Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. 97:12 Bersukacitalah karena YHWH, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi nama-Nya yang kudus.

Mazmur 126:3 YHWH telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita.

Filipi 4:4 Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! Sekali lagi kukatakan: Bersukacitalah!

Galatia 5:1 Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan.Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu.

2 Korintus 6:2 Sebab Elohim berfirman:  "Pada waktu Aku berkenan, Aku akan mendengarkan engkau,  dan pada hari Aku menyelamatkan, Aku akan menolong engkau."  Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu; sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu.

Yesaya 55:6 Carilah YHWH  selama Ia berkenan ditemui; berserulah kepada-Nya selama Ia dekat! 55:7 Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya; baiklah ia kembali kepada YHWH, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Elohim kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya.

Yang mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, dan percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan.

Efesus 1:13 Di dalam Dia kamu juga -- karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu -- di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang dijanjikan-Nya itu.

Kesaksian Yesus adalah dasar di Sion,

Yesaya 28:16 sebab itu beginilah firman Tuhan ELOHIM: "Sesungguhnya, Aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh: Siapa yang percaya, tidak akan gelisah!

Yaitu kota yang direncanakan dan dibangun oleh Elohim.

Ibrani 11:10 Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Elohim.

Kesaksian Yesus ini, wajib diberitakan, tidak saja kepada orang Kristen, tetapi kepada semua orang. Itulah yang berkenan kepada Elohim, Juruselamat kita.

1 Timotius 2:3 Itulah yang baik dan berkenan kepada Elohim, Juruselamat kita, 2:4 yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran.

Yesaya 40:4 Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan; tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran; 40:5 maka kemuliaan YHWH akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama; sungguh, YHWH sendiri telah mengatakannya."

Lukas 3:4 seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya: Ada suara yang berseru-seru di padang gurun: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi-Nya.

Daniel 12:3 Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya.

Mazmur 126:5 Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. 126:6 Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya.

1 Petrus 1:21 Oleh Dialah kamu percaya kepada Elohim, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakan-Nya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Elohim.

Yesaya 45:5 Akulah YHWH dan tidak ada yang lain; kecuali Aku tidak ada Elohim. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku, 45:6 supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah YHWH dan tidak ada yang lain, 45:7 yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang; Akulah YHWH yang membuat semuanya ini.

Yeremia 24:7 Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal Aku, yaitu bahwa Akulah YHWH. Mereka akan menjadi umat-Ku dan Aku ini akan menjadi Elohim mereka, sebab mereka akan bertobat kepada-Ku dengan segenap hatinya.

Yesaya 45:22 Berpalinglah kepada-Ku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi! Sebab Akulah Elohim dan tidak ada yang lain.

Mazmur 85:10 Sesungguhnya keselamatan dari pada-Nya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. 85:11 Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. 85:12 Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. 85:13 Bahkan TUHAN akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. 85:14 Keadilan akan berjalan di hadapan-Nya, dan akan membuat jejak kaki-Nya menjadi jalan.
 

Demikianlah kesaksian Yesus ini saya sampaikan oleh karena kehendak Tuhan Yesus Kristus.Mazmur 118:22 Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. 118:23 Hal itu terjadi dari pihak YHWH, suatu perbuatan ajaib di mata kita.

Mazmur 72:19 Dan terpujilah kiranya nama-Nya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaan-Nya memenuhi seluruh bumi. Amin, ya amin.Terpujilah YHWH Elohim di tempat yang mahatinggi
Disampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus

Awal September 2014

Rabu, 27 Juni 2012

10. Bukan Pelangi Biasa

Di bawah ini adalah kutipan dari kesaksian "Kabar Baik! Kedok Penipuan Iblis Dibuka!, Kebenaran Yang Memerdekakan.:

"Sekarang saya ingat hari itu, 24 Desember 2006, menjelang senja, udara sejuk dan bersih karena hujan baru saja berhenti, ketika saya, anak, ipar dan keponakan (saya ingat juga kemudian, hari itu seorang ibu anggota jemaat Martadinata juga ada bersama kami) melintas di depan Mall Fantasi, menuju pusat kota. Sambil menyetir, saya menengadah ke langit sore dan terpaku kagum. Di langit, di depan mata kami berempat, terpampang pemandangan langka yang keindahannya belum pernah saya saksikan. Segumpal awan putih berkilat menyala oleh cahaya matahari senja yang bersembunyi di belakangnya, dan satu pelangi kecil yang sangat indah dengan ukuran yang tepat, melingkungi gumpalan awan keemasan itu. langit di sekitar awan dan pelangi berwarna hijau kebiru-biruan, berkilauan warna warni, seperti kulit mutiara. Di sebelah kanan bawah gumpalan awan yang bercahaya tadi, ada gumpalan awan yang menyerupai pintu gerbang dengan lorong yang menuju ke arah  matahari di balik awan. Cahaya  matahari sore yang keemasan memancar indah keluar dari gerbang  awan tersebut. Saya belum pernah melihat pemandangan di langit serupa itu sebelumnya. Kami menepi untuk menikmatinya
.

------------

Malam, 25 Juni 2012, saya mencari melalui google dan youtube, mungkin saja ada seseorang yang melihat pemandangan yang sama pada hari itu, dan mengabadikannya, dan mempublikasikannya lewat google atau youtube.. tapi yang saya temukan  adalah informasi tentang urutan terjadinya pelangi. Ini sebagian informasi tsb.: "...pelangi hanya bisa dinikmati dikala terjadi hujan dan sinar mata hari masih cerah tanpa terhalang atau tertutup awan. Dan kita bisa melihatnya dari arah yang berlawanan.

Misalnya ketika matahari sedang berada di bagian barat, maka kita akan melihat pelangi di bagian timur. Karena antara matahari dan mata atau posisi kita dan pusat busur harus selalu berada di dalam satu kesatuan garis yang lurus.

-------------


Pelangi di langit pada 24 Desember 2006, berada di atas matahari  (bukan  dalam kesatuan garis lurus dengan matahari dan pelihat, tidak berada pada arah berlawanan dengan matahari) Pelangi kecil itu melingkungi matahari yang berselubungkan awan! (bukan matahari yang bersinar cerah tanpa terhalang awan).

Sementara langit di sekitarnya bersih berwarna biru kehijauan, berkilauan warna warni di sana sini seperti pada kulit mutiara atau gelembung sabun. Di sebelah kanan bagian bawah terdapat awan yang berbentuk pintu gerbang dengan lorong yang menuju ke sumber cahaya, yaitu matahari yang berada di balik awan. Dari lorong itu keluar sinar matahari keemasan yang memancar cemerlang. Saya tidak melihatnya sendirian. Semua kami yang berada dalam mobil melihatnya. Ibu Simbolon, seorang anggota jemaat gereja Martadinata mengakui juga telah melihat pemandangan yang saya gambarkan dalam kesaksian itu ketika melinatas di jalan yang sama (dia lupa tanggalnya), dan dia berkata pada orang yang bersamanya ketika itu: "lihat, itu ada surga kecil!"

Pelangi pada 24 Desember 2006 di langit Balikpapan bukan pelangi biasa.

"Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi." (Wahyu 10:1-2)

"Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, 6 dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya: "Tidak akan ada penundaan lagi! 7 Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Elohim, seperti yang telah Ia beritakan kepada hamba-hamba-Nya, yaitu para nabi." (Wahyu 10:5)

"Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu, dan memakannya: di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya." (Wahyu 10:10)

“Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan; tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran; maka kemuliaan TUHAN akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama; sungguh, TUHAN sendiri telah mengatakannya.” (Yesaya 40:4-5)

"Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja." (Wahyu 10:11)

“Sebab: "Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput, rumput menjadi kering, dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya." Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu.” (1 Petrus 1:24-25)

Sungguh ajaib Engkau ya Tuhan kami. Biarlah bibirku selalu menyanyikan puji-pujian bagi-Mu, sebab benar Engkau ya Tuhan!

"Oleh firman TUHAN langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulut-Nya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada TUHAN, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia" (Mazmur 33:6-8)


"Biarlah segala yang bernafas memuji YHWH! HaleluYah!" (Mazmur 150:6)


Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersaksi.

25 Juni 2012

Senin, 11 Juni 2012

9. Buanglah Ragi Yang Lama Itu

Anak domba yang disembelih itu, sedikit darahnya dibubuhkan pada dua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah dimana orang memakan dagingnya yang dibakar dan dimakan dengan sayur pahit dan roti yang tidak beragi. Darah yang dibubuhkan pada dua tiang pintu dan ambang atas, menjadi tanda bagi orang Israel. Apabila Tuhan melihat darah itu, Ia akan lewat, sehingga tidak ada tulah kemusnahan di tengah-tengah bangsa Israel, apabila Tuhan menghukum tanah Mesir. (Keluaran 12:1-14)

Anak Domba itu melambangkan Yesus Kristus yang menjadi korban pendamaian bagi dosa kita,

1 Petrus 1:18 Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, 19 melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.

Bukan hanya dosa kita tetapi juga dosa dunia.

1 Yoh 2:2 Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia.

Pendamaian yang meluputkan manusia dari penghukuman.

Roma 8:1 Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.

Darah Yesus Kristus tertumpah di kayu salib untuk mengerjakan hikmat rahasia Elohim, yang telah disediakan bagi kita sebelum dunia dijadikan.

1 Kor 2:7-8 Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Elohim yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Elohim bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia.

Hikmat Elohim yang akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat.

1 Korintus 1:18-19 Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Elohim. Karena ada tertulis: "Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan Kulenyapkan.

Hikmat yang tidak dapat diketahui oleh manusia, tidak ternilai harganya.

Ayub 28:12-13 Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh, di mana akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia, dan tidak didapati di negeri orang hidup.

Ayub 28:15-21 Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas Ofir, ataupun dengan permata Krisopras yang mahal atau dengan permata lazurit; Tidak dapat diimbangi oleh emas, atau kaca, ataupun ditukar dengan permata dari emas tua, 18 Baik gewang, baik hablur, tidak terhitung lagi; memiliki hikmat adalah lebih baik dari pada mutiara. Permata krisolit Etiopia tidak dapat mengimbanginya, ia tidak dapat dinilai dengan emas murni, 20 Hikmat itu, dari manakah datangnya, atau akal budi, di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara.

Hikmat dan pengetahuan yang menyelamatkan, itulah harta benda Sion.

Yesaya 33:6 Masa keamanan akan tiba bagimu; kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan; takut akan TUHAN, itulah harta benda Sion.

Hikmat yang harus dikejar seperti mengejar harta terpendam.

Amsal 2:1 Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, 2 sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, 3 ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian, dan menujukan suaramu kepada kepandaian, 4 jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, 5 maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan TUHAN dan mendapat pengenalan akan Elohim.

Hikmat yang hanya akan ditemukan oleh orang-orang yang takut akan Dia.

Amsal 9:10 Permulaan hikmat adalah takut akan TUHAN, dan mengenal Yang Mahakudus adalah pengertian.

Tuhan menertawakan celaka orang yang tidak mau mendengarkan hikmat.

Amsal 1:20 Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya, 21 di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. 22 "Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu, pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan? 23 Berpalinglah kamu kepada teguranku! Sesungguhnya, aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. 24 Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, 25 bahkan kamu mengabaikan nasihatku, dan tidak mau menerima teguranku, 26 maka aku juga akan menertawakan celakamu; aku akan berolok-olok, apabila kedahsyatan datang ke atasmu, 27 apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. 28 Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab, mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. 29 Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan TUHAN.

Hikmat rahasia ini adalah hikmat pembuktian kebenaran Tuhan.

Yesaya 45:3 Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu, bahwa Akulah TUHAN, Elohim Israel, yang memanggil engkau dengan namamu.

Roma 3:26 Maksud-Nya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata, bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus.

Yesaya 45:25 Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam TUHAN.

Nubuat hikmat pembuktian kebenaran Tuhan, digenapi dalam kesaksian "Kabar Baik; Kedok Penipuan Iblis Dibuka, Kebenaran Yang Memerdekakan" dan Kabar Baik; Keselamatan Datang! Selamat Oleh Kasih Karunia Melalui Iman." Kebenaran KeIlahian Yesus Kristus, kematian dan kebangkitan-Nya, serta Ia yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, dibuktikan. Dan menyusul kesaksian lanjutan dan pengetahuan akan kebenaran Tuhan yang ditulis ke dalam beberapa judul: "Kebenaran Tuhan, Kerajaan Yang Tidak Tergoncangkan.", "Iman Kepada Yeshua (Wah 14:12)", "SEKARANG ELOHIM MEMBERITAKAN KEPADA MANUSIA, BAHWA DIMANA-MANA SEMUA MEREKA HARUS BERTOBAT (Kisah Para Rasul 17:29-31), , "INJIL KEKAL", "YESUS KRISTUS TUHAN", "Aku Diutus Hanya Kepada Domba-Domba Yang Hilang Dari Umat Israel".

Inilah kesaksian Yesus tentang kebenaran.

Yoh 18:37 Maka kata Pilatus kepada-Nya: "Jadi Engkau adalah raja?" Jawab Yesus: "Engkau mengatakan, bahwa Aku adalah raja. Untuk itulah Aku lahir dan untuk itulah Aku datang ke dalam dunia ini, supaya Aku memberi kesaksian tentang kebenaran.

Hikmat rahasia Elohim tersimpan dalam firman yang murni. Roti yang tidak beragi.

Yohanes 17:17 Kuduskanlah mereka dalam kebenaran; firman-Mu adalah kebenaran.

Amsal 30:5 Semua firman Elohim adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya.

Matius 16:6 Yesus berkata kepada mereka: "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki."

Setelah kebenaran dibuktikan, nubuat besar firman Tuhan digenapi, firman Tuhan yang murni meluruskan jalan-jalan pemahaman yang menyimpang, Buanglah ragi yang lama itu. Anak domba Paskah sudah disembelih untuk semua ini. (Wahyu 5:9-12)

1 Korintus 5:7 Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. 8 Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran.

Habakuk 2:13 Sesungguhnya, bukankah dari TUHAN semesta alam asalnya, bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? 14 Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan TUHAN seperti air yang menutupi dasar laut.

Yesaya 53:6-7 Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi TUHAN telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian; seperti induk domba yang kelu di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya.

Wahyu 10:7 Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Elohim, seperti yang telah Ia beritakan kepada hamba-hamba-Nya, yaitu para nabi." 8 Dan suara yang telah kudengar dari langit itu, berkata pula kepadaku, katanya: "Pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat, yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu." 9 Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya, supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku; "Ambilah dan makanlah dia; ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu." 10 Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu, dan memakannya: di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. 11 Maka ia berkata kepadaku: "Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja."

1 Petrus 2:9 Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Elohim sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib;

Ibrani 6:1 Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dan dasar kepercayaan kepada Elohim, 2 yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. 3 Dan itulah yang akan kita perbuat, jika Elohim mengizinkannya.

Amsal 4:11 Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus.Terima kasih Tuhan.

Dalam nama Tuhan Yesus Kristus

09042012

Minggu, 10 Juni 2012

8. "Aku Diutus Hanya Kepada Domba-Domba Yang Hilang Dari Umat Israel” (Matius 15:24-28)

Matius 15:24 Jawab Yesus: "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." 25 Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata: "Tuhan, tolonglah aku." 26 Tetapi Yesus menjawab: "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." 27 Kata perempuan itu: "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." 28 Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya: "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh.

Kitab Suci Alkitab memuat tulisan Nabi-nabi dan Rasul yang menyimpan rahasia Elohim

1 Korintus 2:7 Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Elohim yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Elohim bagi kemuliaan kita.

Kalimat-kalimat yang diucapkan Yesus Kristus juga demikian

Matius 13:34 Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatupun tidak disampaikan-Nya kepada mereka, 35 supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi: “Aku mau membuka mulut-Ku mengatakan perumpamaan, Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan.”

Jadi apa yang diucapkan Yesus dalam Matius 15:24, mengandung perumpamaan. Siapa saja kah yang dimaksud dengan domba-domba yang hilang dari  umat Israel?

Dengan digenapinya pembuktian kebenaran Tuhan yang disaksian dan diuraikan pada kesaksian Kabar Baik 1; "Kedok Penipuan Iblis Dibuka, Kebenaran Yang Memerdekakan" dan Kabar Baik 2; "Keselamatan Datang! Selamat Oleh Kasih Karunia Melalui Iman", Dimana KeIlahian Yesus Kristus, kematian dan kebangkitan-Nya, serta Ia yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati dibuktikan.. maka semua pengajaran yang tidak benar juga menjadi tampak ketidakbenarannya.

Apa yang dikatakan Roh Nubuat dalam Kitab Suci Alkitab tentang  hal ini?

Yeremia 5:30 Kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini: 31 Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umat-Ku menyukai yang demikian! Tetapi apakah yang akan kamu perbuat, apabila datang kesudahannya?

Roma 3:10 seperti ada tertulis: “Tidak ada yang benar, seorangpun tidak.

Roma 3:23 Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim.

Roma 2:1 Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau, yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab, dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain, melakukan hal-hal yang sama.

Jalan-jalan kebenaran dalam Kitab Suci Alkitab telah diserong

Matius 11:12 Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, Kerajaan Sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya.

Jadi siapa sajakah domba-domba yang hilang dari umat Israel yang dimaksud oleh Yesus dalam Matius 15:24? Sebab untuk mereka inilah Yesus Kristus telah datang ke dunia dan memberi kesaksian akan kebenaran, yaitu untuk mengembalikan yang tersesat, untuk meluruskan jalan-jalan, yaitu doktrin-doktrin yang serong.

Yesaya 53:6 Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi TUHAN telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. 7 Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian; seperti induk domba yang kelu di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya.

Yesaya 42:16 Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak Kulakukan kepada mereka, yang pasti akan Kulaksanakan.

Lukas 3:5 Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, 6 dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan."

Yoh 18:37 Maka kata Pilatus kepadanya: “Jadi Engkau adalah raja?” Jawab Yesus: “Engkau mengatakan, bahwa Aku adalah raja. Untuk itulah Aku lahir dan untuk itulah Aku datang ke dalam dunia ini, supaya Aku memberi kesaksian tentang kebenaran; setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara-Ku.”),

Puncak pekerjaan rahasia, yang ditugaskan Bapa kepada-Nya, yaitu pekerjaan yang mengerjakan hikmat pembuktian akan kebenaran Tuhan, terlaksana di kayu salib. Mati dan dibangkitkan.

1 Korintus 2:7 Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Elohim yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Elohim bagi kemuliaan kita. 8 Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia.

1 Korintus 1:18 Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Elohim. 19 Karena ada tertulis: "Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan Kulenyapkan.

Hikmat rahasia Elohim, yaitu pembuktian akan kebenaran yang tersembunyi dalam Injil berabad-abad lamanya ini, tidak terganggu oleh terjemahan ke dalam berbagai bahasa, tidak terganggu oleh salah cetak, salinan rangkap, dlsb. Kuasa Elohim menjaganya.

2 Korintus 4:7 Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Elohim, bukan dari diri kami.

Pembuktian kebenaran Tuhan yang disaksian dan diuraikan pada kesaksian Kabar Baik 1; "Kedok Penipuan Iblis Dibuka, Kebenaran Yang Memerdekakan" dan Kabar Baik 2; "Keselamatan Datang! Selamat Oleh Kasih Karunia Melalui Iman" dimana keIlahian Yesus Kristus, kematian dan kebangkitan, serta Ia yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, dibuktikan kebenarannya, telah menggenapi nubuat Roma 3:26 "Maksud-Nya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata, bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus." dan nubuat Yesaya 45:25 "Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam TUHAN."

Dengan digenapinya nubuat Roma 3:26 dan Yesaya 45:25 tsb,  telah memberi terang bahwa keturunan Israel yang menjadi nyata benar yang disebut dalam nubuat Yesaya 45:25, adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus dan Bapa-Nya, yang disebut dalam nubuat Roma 3:26, yaitu yang kepercayaannya telah dibenarkan (oleh pembuktian, yaitu kesaksian Yesus), untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini.

Efesus 2:12 bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Elohim di dalam dunia.

Hikmat rahasia Elohim yaitu pembuktian kebenaran yang dinyatakan pada kesaksian Kabar Baik 1; "Kedok Penipuan Iblis Dibuka, Kebenaran Yang Memerdekakan" dan Kabar Baik 2; "Keselamatan Datang! Selamat Oleh Kasih Karunia Melalui Iman", membawa manusia kepada iman yang menyelamatkan.

Efesus 2:8 Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Elohim, 9 itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri.

Ibrani 11:6 Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Elohim. Sebab barangsiapa berpaling kepada Elohim, ia harus percaya bahwa Elohim ada, dan bahwa Elohim memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.

Efesus 3:11 sesuai dengan maksud abadi, yang telah dilaksanakan-Nya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. 12 Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Elohim dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepada-Nya.

Bangsa-bangsa lain, yang menjadi percaya oleh karena pembuktian itu,  beroleh kesempatan untuk  dibenarkan karena iman. Seperti halnya ibu dalam Matius 15:24

Roma 9:30 Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini: bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran, telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman.

1 Yohanes 2:2 Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia.

Markus 1:15 kata-Nya: "Waktunya telah genap; Kerajaan Elohim sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil!"

Mazmur 25:8 YHWH itu baik dan benar; sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat.

Lukas 2:30 sebab mataku telah melihat keselamatan yang dari pada-Mu, 31 yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, 32 yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu, Israel."


Disampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus

15122011